Korektury

Korektury textů, tzv. proofreading je důležitou součástí zpracování překladu. Samozřejmě po sobě překladatel svou práci čte a kontroluje sám.
Aby však prezentační materiály vypadaly skutečně dobře, nejefektivnější cestou k tomu je proofreading. Tedy korekční čtení korektorem, který opraví drobné stylistické nedostatky. Cílem je dosažení čtivého a elegantního textu, tak aby např. u prospektu čtenář věnoval pozornost pouze obchodnímu sdělení a nerozptyloval se nestanardními formulacemi.
Korektura v tomto smyslu v žádném případě není opravou textu po strojním překladači, tuto disciplínu naopak nazýváme oprava a ta je účtována jako standardní překlad.
Našim zákazníkům u propagačních materiálů do tisku nebo na web vždy proofreading naléhavě doporučujeme.
Vaši zákazníci elegantní a čtivý text ocení, uvidíte.