Překlady

Překlady textů se snažíme dodávat ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu včas.
Specializujeme se na komeční překlady odborných textů, zejména technických instrukcí, návodů ke strojům a zařízením. Překládáme právní a obchodní texty, je-li to potřeba – se soudním ověřením. Nejčastěji překládáme německý, anglický a ruský jazyk v kombinaci s češtinou, ale i kombinace mezi sebou. Často pracujeme také s polštinou, rumunštinou, italštinou, francouzštinou a finštinou.

Odborné překlady technických textů

Zde se jedná například o návody k obsluze, elektrická schemata, hydraulická schemata, bezpečnostní listy, materiálové listy a další technickou dokumentaci.

Lokalizace software

Překlad nápovědy, lokalizace www, překlad textů v programech

Procesní směrnice

V rámci plnění norem ISO pro naše partnery překládáme potřebé procesní dokumenty, pracovní, technologické, měřicí kontrolní postupy,

Překlady právních a obchodních textů

Jedená se např. o obchodní smlouvy, pracovní smlouvy, výpis z rejstříku, plné moci, čestná prohlášení, apod.